Helytörténet

A település első írásos említése 1332-ből származik, amikoris Hymeshaz a Pécsi Püspökség birtokaként volt nyilvántartva. Az 1542. évi adólajstromból arra lehet következtetni, hogy akkor itt két község állott: Felsehymeseghaz és Alsohymeseghaz. A falu nevének eredete egyébként a történészek szerint minden bizonnyal templomára vezethető vissza. A ház szó jelentette a templomot, amely festett, vagyis hímes lehetett. A kutatások arra utalnak, hogy Szent István korában már biztosan jelentős községnek számított Himesháza, temploma pedig a környék tíz települését is ellátta. A községet aztán a török idők nagyon megtépázták, szinte teljesen elnéptelenedett, de 1721-ben a merkantilista gazdaságpolitika gyakorlatának megfelelően németeket telepítettek ide, s így a lakossága akkor teljes mértékben német nemzetiségű lett. A német családok a régi magyar falutól délre telepedtek le, a későbbi telepesek viszont ezen az új helyen alakították ki a mai falu két, egymással párhuzamos főutcáját. Az egykori lakosság őshazája bizonyítottan Németország, a betelepítettek jórésze a fuldai uradalomból érkezett. A második világháború után, 1945-ben 676 német nemzetiségű embert köteleztek kitelepülésre, ám utolsó pillanatban a többségük visszajöhetett. A távozók helyére 82 bácskai székely család érkezett elsősorban Hadikfalváról, valamint 21 család jött a csallóközi Kiskaszmályról. A különböző nemzetiségű emberek közti kezdeti feszültségek rég konszolidálódtak, s az egymáshoz való viszonyuk harmonikussá vált.